กิจกรรมพิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

2 ธ.ค. 54

ภาพโดย : ครูฐิติพงษ์ หงษ์น้อย ,ครูปุณญนุช ศรีโสภา และครูสุกัญญา พูลกสิ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25