กีฬาสีภายใน

19-20 ธันวาคม 2556

ภาพโดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์