ทอดกฐิน ณ วัดปากน้ำ

นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกับชุมชน ร่วมทอกฐินเด็กดี V-star ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม จ.ระยอง

1
2
3
4
5
6
Contact name