ทอดกฐิน ณ วัดปากน้ำ

นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกับชุมชน ร่วมทอกฐินเด็กดี V-star ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม จ.ระยอง

Contact name