กิจกรรมประเมินอย.น้อย

กิจกรรมอย.น้อยเป็นกิจกรรมประเมินอาหารของโรงเรียนระยองวิทยาคมปาก และทำการประเมินวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25