กิจกรรมประเมินอย.น้อย

กิจกรรมอย.น้อยเป็นกิจกรรมประเมินอาหารของโรงเรียนระยองวิทยาคมปาก และทำการประเมินวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558