กิจกรรมประจำปี ห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ

ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นประจำทุกปี ณ เจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

user@domain.com