วันสุนทรภู่ วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันสุนทรภู่ วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของโลก ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25