พิธีเปิดและส่งมอบ"สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน"

เป็นกิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ สวนสุภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25