พิธีเปิดและส่งมอบ"สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน"

เป็นกิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ สวนสุภาพ