พิธีเปิดและส่งมอบ"สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน"

เป็นกิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ สวนสุภาพ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50