พิธีเปิดและส่งมอบ"สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน"

เป็นกิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ สวนสุภาพ

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73