เปิดงาน ร้อยรักสามแผ่นดินถิ่นตะวันออก

แสดงพิธีเปิด งาน ร้อยรักสามแผ่นดินถิ่นตะวันออก ณ จังหวัดตราด