ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษาที่อิชิตันแลนด์ และ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Contact name