ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษาที่อิชิตันแลนด์ และ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา

Contact name