ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษาที่อิชิตันแลนด์ และ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Contact name