ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

12 ธันวาคม 2559

เนื่องในการบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25