ตรวจสุขภาพประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี ของพวกเราชาวฟ้า-ขาว

23 มิถุนายน 2559

ขอขอบคุณคณะทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลระยอง ตั้งหน่วยตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียน ถึงที่เลยค่ะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25