ตรวจสุขภาพประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี ของพวกเราชาวฟ้า-ขาว

23 มิถุนายน 2559

ขอขอบคุณคณะทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลระยอง ตั้งหน่วยตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียน ถึงที่เลยค่ะ