ตรวจสุขภาพประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี ของพวกเราชาวฟ้า-ขาว

23 มิถุนายน 2559

ขอขอบคุณคณะทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลระยอง ตั้งหน่วยตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียน ถึงที่เลยค่ะ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36