กิจกรรมพลังแห่งความภักดี

22 พฤศจิกายน 2559

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมพลังเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25