พิธีมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22 พฤศจิกายน 2559

ทีมลูกน้ำเค็ม รับถ่วยพระราชทาน และเงินรางวัล รายการ "เอสซีจี เคมิคอลล์ ลีกเยาวชน ปี 2559 "

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22