ถวายเทียนจำนำพรรษา "วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง"

11 กรกฎาคม 2559

เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมธรรมบุญทางศาสนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20