คณะเถ้านั้งศาลเจ้าโจวซือกง ปี 2558

22 กรกฎาคม 2559

จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 25,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป

1
2