ตรวจวัดสายตา งานอนามัย

15 มิถุนายน 2559

ขอขอบคูณ โรงพยาบาลระยอง ให้ความอนุเคราะห์ ตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
glasses59