กิจกรรมเดินรณรงค์ เลือกตั้งประชามติ

4 สิงหาคม 2559

คณะครู นักเรียน ระดับ ม.ปลาย ร่วมแรงร่วมใจเดินรณรงค์ เพื่อประชาธิปไตย เต็มใบของเรา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23