วัดสมุทรคงคาราม จัดกิจกรรมทอดกฐิน งานประจำปี

11 พฤศจิกายน 2559

นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ร่วมแรงร่วมใจช่วยงาน ชุมชนอย่างขยันขันแข็ง อิ่มบุญกันทุกคน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25