รางวัลระงอชนะอันดับ 1 Annimation

9 พฤศจิกายน 2560

วิทยาลัย อี.เทคื จังหวัดชลบุรี