รางวัลภาพยนตร์สั้น

9 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยหอการค้า ร่วมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดอบรมภาพยนต์สั้น Workshop ภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการ "ขยะเพิ่มรางได้" ได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12