พระเพณีห่มผ้าพระเจดีย์

1 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม วัดปากน้ำ ห่มผ้าพระเจดีย์ ประจำปี 2560

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25