พระเพณีห่มผ้าพระเจดีย์

1 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม วัดปากน้ำ ห่มผ้าพระเจดีย์ ประจำปี 2560