พระเพณีห่มผ้าพระเจดีย์

1 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม วัดปากน้ำ ห่มผ้าพระเจดีย์ ประจำปี 2560

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47