ยินดีต้อนรับ ผอ.สันติ มุกดาสนิท

10 ตุลาคม 2560

คณะครูและนักเรียน ต้อนรับผู้อำนวยโรงเรียน สู่รั้ว ฟ้า - ขาว