อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

18 พฤศจิกายน 2560

คณะครูและผู้บริหาเข้ารับการอบรม โรงเรียนคุณธรรม จาก คณะครูและผู้บริหาร ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร