นักเรียนแกนนำอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

19 พฤศจิกายน 2560

คณะนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรม โรงเรียนคุณธรรม จาก คณะครูและผู้บริหาร ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร