รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี

4 ตุลาคม 2560

ตัวแทนนักเรียน คว้าชัยชนะ รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

1
2