ค่ายพุทธบุตร

16-17 มิภุนายน 2560

คณะครูและนักเรียน ระดับ ม.1 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50