ค่ายพุทธบุตร

16-17 มิภุนายน 2560

คณะครูและนักเรียน ระดับ ม.1 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75