ค่ายพุทธบุตร

16-17 มิภุนายน 2560

คณะครูและนักเรียน ระดับ ม.1 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88