พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

15 มิภุนายน 2560

ศิษย์ได้ดี เพราะมีครู