พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

15 มิภุนายน 2560

ศิษย์ได้ดี เพราะมีครู

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67