ค่ายพุทธบุตร ม.4

16-17 มิภุนายน 2560

คณะครูและนักเรียน ระดับ ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25