โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

20 มิภุนายน 2560

โครงการดี ๆ แก่ลูกฟ้า-ขาว ฝึกว่ายน้ำ นำทีมโดย คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกาษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15