มอบทุกการศึกษา BLC ปีที่ 16

23 มิภุนายน 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 (ปีที่ 16) จากบริษัท BLCP "โครงการน้อง ๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี"