เชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ

30 ตุลาคม 2560

คณะครู ร่วมเป็นเกียรติ รับเสด็จถ้วยพระราชทาน พระเพณีแข่งเรือยาว