กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

30 มิภุนายน 2560

กองลูกสือ ระยองวิทยาคมปากน้ำ เดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ