กิจกรรมงานทะเลโลก

6 มิถุนายน 2560

ตัวแทนนักเรียน ร.ย.ว.3 ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลโลก