หล่อเทียนจำนำพรรษา

6 กรกฎาคม 2560

หล่อเทียนเพื่อถวายให้แก่วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม วัดลุ่มมหาชัยชุมพร และวัดกรอกยายชา จ.ระยอง เนื่องในวันเข้าพรรษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21