ทัศนศึกษา ม.3

9 กรกฎาคม 2560

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงาน เกษตรแห่งชาติ 60 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19