รับถ้วยพระราชทานแข่งเรือ

11 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร และครู รับถ้วยพระราชทานสมเด็กพระเทพรัตนราชดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ต.ปากน้ำ จ.ระยอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Contact name